skip to Main Content

تجهیزات آزمایشگاهی مولیان طوس

شرکت مولیان طوس در سال 1374 با هدف تولید تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی به روش تولید بدون کارخانه و با هدف استفاده مطلوب از ظرفیت خالی صنایع، تاسیس گردید.این شرکت در طی 25 سال فعالیت خود توفیق تجهیز آزمایشگاههای تخصصی فیزیک (اپتیک، فیزیک مدرن و حالت جامد) دربیش از 100 دانشگاه کشور را داشته است.سایر فعالیتهای ما در زمینه ساخت تجهیزات آزمایشگاههای زمین شناسی، شیمی و همچنین ساخت تجهیزات مورد نیاز مراکز پژوهشی بر حسب سفارش می باشد.

با ما در تماس باشید

پست الکترونیک: rghodsma@yahoo.com
تلفن تماس: 05137295755
آدرس: مشهد، احمد آباد,نبش ابوذر غفاری 16، پلاک 160، واحد 13، کدپستی:9176715915

موقعیت ما

آزمایش تعیین ضریب شکست مایعات و جامدات توسط عمق ظاهری (Refractive index Exp)
Model 1-8

Optic Experiments

هدف آزمایش:

تعیین ضریب شکست تیغه ها و مایعات شفاف

وسایل آزمایش :

میکروسکوپ اندازگیری ، تیغه های شفاف (۶  ۱۰ ۸)میلی متر ، بشر ۱۰۰  ml

 

Descriptions :

Determination of refractive index of clear plates and liquids

Back To Top